Zaloguj się Koszyk
32 476 48 95

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-268) przy ul. Mikołaja Reja 10 wpisanym do rejestru przedsiębiorców, pod numerem KRS: 0000233145.

Informacje związane z ochroną danych osobowych
Wszelkie informacje związane z ochroną Państwa danych osobowych można konsultować telefonując pod numer 32 476 48 95 lub pisząc na adres mailowy: administracja@jastrzebskiwegiel.pl

Informacje na temat przetwarzanych danych osobowych
Osoby odwiedzające stronę internetową Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia Serwisu internetowego oraz dostosowania go do potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności obowiązującą na stronie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji wyżej wymienionego celu.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzanych danych. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów.
Dane osobowe mogą być przekazywane firmom świadczącym na rzecz naszej Spółki usługi teleinformatyczne.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Kontrahenci
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania ofertowego, a w przypadku wyboru oferty w celu podpisania i prawidłowej realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji wyżej wymienionego celu.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z postępowaniem ofertowym, a w przypadku zawarcia umowy przez okres jej obowiązywania.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane firmom świadczącym na rzecz naszej Spółki usługi tj. przesyłki kurierskie i poczta polska, podmiotom powiązanym oraz doradcom prawnym i podatkowym.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Rezerwacje biletów
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej sprzedaży zarezerwowanego przez Państwa biletu oraz bezpieczeństwa uczestników imprezy sportowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji wyżej wymienionego celu.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności zamówionych biletów meczowych.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane firmom świadczącym na rzecz naszej Spółki usługi teleinformatyczne.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Zakup karnetów
Pani/Pana dane osobowe będą w celu prawidłowej realizacji sprzedaży karnetów, a także zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy sportowej na podstawie art. 6. pkt b), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji wyżej wymienionego celu.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności karnetów meczowych, a także po jego ustaniu do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane firmom świadczącym na rzecz naszej Spółki usługi teleinformatyczne oraz usługi kurierskie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Sklep internetowy
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji złożonego przez Państwa zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji wyżej wymienionego celu.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, a także po jego ustaniu do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane firmom świadczącym na rzecz naszej Spółki usługi teleinformatyczne oraz przesyłki kurierskie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Akredytacje dla przedstawicieli mediów
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji procesu akredytacji na imprezę sportową, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji wyżej wymienionego celu.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane firmom świadczącym na rzecz naszej Spółki usługi ochrony.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

KONTAKT

Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel S.A.
ul. Reja 10 44-335 Jastrzębie Zdrój
Sekretariat: administracja@jastrzebskiwegiel.pl

Biuro KS Jastrzębski Węgiel S.A.
Hala Widowiskowo-Sportowa

Al. Jana Pawła II 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Tel.: 32 476 48 95

Strony www Katowice © JASTRZĘBSKI WĘGIEL 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt & wykonanie Strony www Będzin