Zaloguj się Koszyk
32 476 48 95

Adres:
Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel SA
ul. Reja 10
44-335 Jastrzębie Zdrój

Dane rejestrowe:
NIP: 6332118781
Regon: 240072309

Kapitał zakładowy: 930 650.00 zł
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

 

Rada Nadzorcza:

Członek Rady Nadzorczej – Elfryda Liberda
Członek Rady Nadzorczej – Anita Ziółkowska

Zarząd:
Prezes Zarządu – Adam Gorol
Prokurent – Paulina Jajus
Prokurent – Patryk Kuszela

Telefon Kontaktowy:
Tel. 32 476 48 95
Tel. 32 476 12 01

Sekretariat:
administracja@jastrzebskiwegiel.pl

Sport i organizacja:
p.jajus@jastrzebskiwegiel.pl

Biuro prasowe:
m.fejkiel@jastrzebskiwegiel.pl

Marketing:
a.modlinski@jastrzebskiwegiel.pl

Grupowe rezerwacje biletów:
administracja@jastrzebskiwegiel.pl – 665-861-765

Klub Kibica Siatkówki Jastrzębie
Prezes Zarządu: Janusz Kalisz tel. 601-085-625

KONTAKT

Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel S.A.
ul. Reja 10 44-335 Jastrzębie Zdrój
Sekretariat: administracja@jastrzebskiwegiel.pl

Biuro KS Jastrzębski Węgiel S.A.
Hala Widowiskowo-Sportowa

Al. Jana Pawła II 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Tel.: 32 476 48 95

Strony www Katowice © JASTRZĘBSKI WĘGIEL 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt & wykonanie Strony www Będzin