Zaloguj się Koszyk
32 476 48 95

Wszystkie przesyłki nadawane są w piątek, jeśli jest to dzień meczu przesyłki nadawane są w następnym dniu roboczym.

 

Regulamin Sklepu Internetowego KS Jastrzębski Węgiel

 

§ 1 Informacje Ogólne

 1. Internetowy Sklep kibica Jastrzębski Węgiel prowadzony przez Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel Spółka Akcyjna funkcjonuje pod adresem elektronicznym www.jastrzebskiwegiel.pl z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju, ul. Reja 10 , kod : 44-335 , adres korespondencyjny al. Jana Pawła II 6, 44-335 Jastrzębie – Zdrój . NIP 6332118781 Regon 240072309 KRS 0000233145. Sprzedawca w dalszej części Regulaminu określany będzie jako „Sklep” lub „Sklep Internetowy „.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych w witrynie www.jastrzebskiwegiel.pl za pośrednictwem sieci internetowej.
 3. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w zrozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 4. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany kupującemu.
 5. Ilość produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

§ 2 Zamówienie

 1. Osoba niepełnoletnia ale , która ukończyła 14 rok życia , może złożyć zamówienie pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego) na zawarcie umowy.. Zgoda powinna być wykazana w momencie złożenia zamówienia.
 2. Zamówienia z niekompletnymi danymi klienta lub danymi fikcyjnymi nie będą realizowane.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności towaru Klient jest informowany o stanie zamówienia i ewentualnym wydłużonym czasie realizacji.
 4. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mail od Sklepu z informacją ,że zamówienie zostało przyjęte. Jeżeli z powodu braków magazynowych zamówienie może być zrealizowane częściowo , klient otrzymuje informacje i podejmuje decyzje czy takie zamówienie realizować. Brak odpowiedzi klienta w ciągu 3 dni powoduje anulowanie zamówienia.
 1. Cena podana każdego towaru jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepowej przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w sytuacji , gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.
 3. Poprawnie złożone zamówienie zawiera następujące dane :

– dane kontaktowe i adresowe zamawiającego, odbiorcy i płatnika jeżeli zamawiający chce otrzymać fakturę –przesyła dane do faktury

– co najmniej jedną pozycję określonego towaru wraz z cena

– sposób płatności

– koszt transportu

8. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych w tym numeru telefonu.

9. Przyjęcie zamówienia poprzedza weryfikacja , w ramach , której ustalane są szczegóły dostarczenia przesyłki .Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.

10. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie 3 dni roboczych , może to oznaczać ,że dane na kwestionariuszu mogą być błędne i uniemożliwiają kontakt. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się ze Sklepem , leży po stronie klienta. Brak takiego kontaktu do 5 dni skutkuje anulowaniem zamówienia.

11. Towar objęty zamówieniem jest dostarczany wraz z dokumentem sprzedaży , paragonem fiskalnym lub fakturą jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane .

§ 3 Płatności

1. Należności za zamówione towary regulowane są w formie przedpłaty przelewem.

2. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po wpływie środków na konto.

§ 4 Realizacja zmówienia

 1. Jeżeli zamówione towary są dostępne w sklepie, realizacja następuje na bieżąco od daty zaksięgowania środków na koncie, chyba ,że na stronie internetowej Sklepu podano wydłużony termin realizacji zamówienia.
 1. W przypadku wybrania przez klienta opcji : odbiór osobisty , należy skontaktować się z Klubem w celu ustalenia terminu odbioru. Z przyczyn niezależnych termin realizacji może zostać wydłużony.
 2. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu braku towaru w magazynie w chwili składania zamówienia . O tym fakcie klient jest uprzednio informowany.

§ 5 Dostawa

 1. Dostawy realizowane są przez wysyłkę paczki poprzez pocztę polską lub odbiór osobisty w Klubie w wyznaczonych godzinach i po uprzednim ustaleniu terminu odbioru.
 2. Przesyłki nadawane są we wtorki i piątki po uprzednim zaksięgowaniu przelewu.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z dni ustawowo wolnych od pracy a także dni w których Poczta Polska nie świadczy usług przewozowych.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art.7 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klientowi , który jest konsumentem , przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania towaru bez podania przyczyny. Odstąpienie następuje poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia skierowanego do Sklepu Jastrzębskiego Węgla.
 2. W przypadku skorzystania z prawa opisanego w poprzednim paragrafie , Klient składając oświadczenie jest jednocześnie zobowiązany do zwrotu towaru poprzez odesłanie go na adres KS Jastrzębski Węgiel podany w § 1 niniejszego Regulaminu. Do przesyłki , oprócz oświadczenia o odstąpieniu od umowy , należy dołączyć numer konta na jaki Sklep ma dokonać zwrotu płatności . Sklep w ciągu 7 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu i po akceptacji dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.
 3. Zwrócony towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy , gdy będzie odesłany w oryginalnym opakowaniu , z kompletną jego zawartością , a sam produkt będzie nieuszkodzony, oraz nie będzie nosił śladów używania.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy , na zasadzie wskazanej w ust. 1 , zarówno Sklep jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego , co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

§ 7 Reklamacje

 1. Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez przesłanie na adres Klubu , podany w § 1, niniejszego Regulaminu, towaru wraz z dowodem zakupu oraz pismem zawierającym przynajmniej : dane Klienta ( imię , nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail) , nazwę towaru, numer zamówienia , opis wady, datę pojawienia się / zauważenia wady , żądanie Klienta co do sposobu załatwienia reklamacji.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem złożenia zamówienia.

§ Informacje końcowe

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku, o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosowane będą przepisy prawa cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralna część zawieranych przez Sklep Internetowy z Klientami umów na odległość. Regulamin jest udostępniony Klientom za pośrednictwem witryny www. jastrzebskiwegiel.com . Regulamin może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie internetowej Sklepu.
 4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych KS Jastrzębski Węgiel , z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju,

44 -335 ulica Reja 10, informuje , że jest administratorem podanych przez Klienta w zamówieniu danych osobowych. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji umowy oraz marketingu produktów i usług Sklepu. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne , jednakże ich brak może warunkować realizację umowy.

KONTAKT

Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel S.A.
ul. Reja 10 44-335 Jastrzębie Zdrój
Sekretariat: administracja@jastrzebskiwegiel.pl

Biuro KS Jastrzębski Węgiel S.A.
Hala Widowiskowo-Sportowa

Al. Jana Pawła II 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Tel.: 32 476 48 95

Strony www Katowice © JASTRZĘBSKI WĘGIEL 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt & wykonanie Strony www Będzin