Jastrzębski Węgiel


JWLogo

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady  – Stanisław Uchroński
Członek Rady Nadzorczej – Elfryda Liberda
Członek Rady Nadzorczej – Anita Ziółkowska

Adres:

Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel SA
ul. Reja 10
44-335 Jastrzębie Zdrój

 

Zarząd:

Prezes Zarządu – Adam Gorol
Prokurent – Paulina Jajus
Prokurent – Patryk Kuszela

 

Telefon Kontaktowy:

Tel. 32 476 48 95
Tel. 32 476 12 01

 Dane rejestrowe:

NIP: 6332118781
Regon: 240072309
Kapitał zakładowy: 930 650.00 zł
Forma prawna: Spółka Akcyjna

Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego