Jastrzębski Węgiel


JWLogo

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady  – Stanisław Uchroński
Członek Rady Nadzorczej – Elfryda Liberda
Członek Rady Nadzorczej – Anita Ziółkowska

Adres:

Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel SA
ul. Reja 10
44-335 Jastrzębie Zdrój

 

Zarząd:

Prezes Zarządu – Adam Gorol
Prokurent – Paulina Jajus
Prokurent – Patryk Kuszela

 

Telefon Kontaktowy:

Tel. 32 476 48 95
Tel. 32 476 12 01

Sekretariat:
administracja@jastrzebskiwegiel.pl

Biuro prasowe:
m.fejkiel@jastrzebskiwegiel.pl

Marketing:
a.modlinski@jastrzebskiwegiel.pl

Grupowe rezerwacje biletów:
administracja@jastrzebskiwegiel.pl – 665-861-765

Sport i organizacja:
p.jajus@jastrzebskiwegiel.pl

 Dane rejestrowe:

NIP: 6332118781
Regon: 240072309
Kapitał zakładowy: 930 650.00 zł
Forma prawna: Spółka Akcyjna

Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego